Nariadenie vlády č. 63/1961 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa vydáva volebný poriadok pre voľby sudcov okresných súdov

Čiastka 27/1961
Platnosť od 06.07.1961 do27.02.1964
Účinnosť od 06.07.1961 do27.02.1964
Zrušený 36/1964 Zb.