Zákon č. 60/1961 Zb.Zákon o úlohách národných výborov pri zabezpečovaní socialistického poriadku

Čiastka 26/1961
Platnosť od 01.07.1961 do30.09.1990
Účinnosť od 01.01.1988 do30.09.1990
Zrušený 372/1990 Zb.