Vyhláška č. 6/1961 Zb.Vyhláška rady Juhočeského krajského národného výboru v Českých Budějoviciach ktorou sa určujú výkonné orgány ďalších miestnych národných výborov v kraji ako stavebné úrady prvého stupňa

Čiastka 1/1961
Platnosť od 24.01.1961
Účinnosť od 01.01.1961

OBSAH