Vyhláška č. 57/1961 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútorného obchodu o nákupe prázdnych konzervárenských pohárov

Čiastka 25/1961
Platnosť od 26.06.1961 do21.05.1965
Účinnosť od 30.06.1961 do21.05.1965
Zrušený 44/1965 Zb.

OBSAH