Vyhláška č. 54/1961 Zb.Vyhláška Rady Severomoravského krajského národného výboru v Ostrave Z 2. Mája 1961, Ktorou sa určujú ďalšie miestne národné výbory ako stavebné úrady

Čiastka 24/1961
Platnosť od 23.06.1961
Účinnosť od 01.06.1961

OBSAH