Vyhláška č. 45/1961 Zb.Vyhláška Štátneho úradu štatistického o jednotnom triedení základných prostriedkov v národohospodárskej evidencii

Čiastka 19/1961
Platnosť od 06.05.1961 do31.12.1966
Účinnosť od 01.01.1962 do31.12.1966
Zrušený 73/1966 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1962 - 31.12.1966