Vyhláška č. 44/1961 Zb.Vyhláška ministra financií o úprave podmienok pre povoľovanie výnimiek zo spôsobu vykonávania družstevnej bytovej výstavby podľa § 4 ods. 2 vyhlášky ministra financií č. 94/1959 Ú. l. (Ú. v.) o financovaní, úverovaní a kontrole družstevnej a podnikovej výstavby

Čiastka 19/1961
Platnosť od 06.05.1961 do19.11.1964
Účinnosť od 06.05.1961 do19.11.1964
Zrušený 191/1964 Zb.