Vyhláška č. 39/1961 Zb.Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu o zmene paušálneho sadzobníka náhradnej dávky a cla pri dovoze tovaru bez odplaty

Čiastka 17/1961
Platnosť od 29.04.1961 do31.10.1964
Účinnosť od 01.08.1961 do31.10.1964
Zrušený 190/1964 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.08.1961 - 31.10.1964

Pôvodný predpis

29.04.1961