Vyhláška č. 36/1961 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Rumunskou ľudovou republikou

Čiastka 15/1961
Platnosť od 25.04.1961 do23.03.1974
Účinnosť od 10.05.1961 do23.03.1974
Zrušený 64/1974 Zb.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 22 Dohovor vstúpil v platnosť 24. marca 1961.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
10.05.1961 - 23.03.1974

Pôvodný predpis

25.04.1961