Vyhláška č. 35/1961 Zb.Vyhláška ministra vnútra o služobnej prísahe príslušníkov bezpečnostných zborov Ministerstva vnútra

Čiastka 15/1961
Platnosť od 25.04.1961 do31.12.1970
Účinnosť od 25.04.1961 do31.12.1970
Zrušený 100/1970 Zb.