Vyhláška č. 34/1961 Zb.Vyhláška ministra spravodlivosti, ktorou sa mení rozsah prípustnosti exekúcie na pracovnú odmenu osôb, na ktorých sa vykonáva trest odňatia slobody

Čiastka 15/1961
Platnosť od 25.04.1961 do31.03.1964
Účinnosť od 01.05.1961 do31.03.1964
Zrušený 99/1963 Zb.
Redakčná poznámka

Predpis č. 162/1973 Z. z. opätovne zrušuje od 1. apríla 1964 vyhlášku č. 34/1961 Zb.