Vyhláška č. 32/1961 Zb.Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu o úprave pôsobnosti Československej obchodnej komory a predmetu podnikania podnikov Rapid a Polytechna.

(v znení č. 42/1980 Zb.(nepriamo))

Čiastka 14/1961
Platnosť od 13.04.1961
Účinnosť od 01.07.1980