Vyhláška č. 32/1961 Zb.Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu o úprave pôsobnosti Československej obchodnej komory a predmetu podnikania podnikov Rapid a Polytechna.

(v znení č. 42/1980 Zb.(nepriamo))

Čiastka 14/1961
Platnosť od 13.04.1961
Účinnosť od 01.07.1980

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.1980 42/1980 Zb.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.04.1961 - 30.06.1980

Pôvodný predpis

01.04.1961