Vyhláška č. 28/1961 Zb.Vyhláška ministra dopravy a spojov, ktorou sa vyhlasuje doplňujúce ustanovenie Medzinárodného dohovoru o preprave tovaru po železniciach (CIM), vydané na zhospodárnenie železničnej dopravy sústredením medzinárodnej prepravy tovaru na hospodárne cesty

Čiastka 13/1961
Platnosť od 31.03.1961 do31.12.1964
Účinnosť od 01.04.1961 do31.12.1964
Zrušený 6/1965 Zb.

OBSAH