Opatrenie č. 25/1961 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia, ktorým sa mení zákon č. 41/1953 Zb.

Čiastka 12/1961
Platnosť od 22.03.1961
Účinnosť od 01.01.1961
Redakčná poznámka

Uznesením Národného zhromaždenia Československej socialistickej republiky č. 33/1961 Zb. bolo schválené zákonné opatrenie č. 25/1961 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1961 Aktuálne znenie