Vyhláška č. 22/1961 Zb.Vyhláška Ústredného geologického úradu a Ministerstva financií o projektovaní, rozpočtovaní, plánovaní, financovaní, fakturovaní a platení geologických prác

Čiastka 10/1961
Platnosť od 09.03.1961 do31.12.1967
Účinnosť od 30.06.1967 do31.12.1967
Zrušený 22/1967 Zb.