Nariadenie vlády č. 2/1961 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa mení a doplňuje štatút Štátnej plánovacej komisie

Čiastka 1/1961
Platnosť od 24.01.1961 do16.07.1963
Účinnosť od 24.01.1961 do16.07.1963
Zrušený 52/1963 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
24.01.1961 - 16.07.1963