Vyhláška č. 18/1961 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky strojových počtovníckych prác vykonávaných strojovými počtovníckymi stanicami Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva

Čiastka 7/1961
Platnosť od 23.02.1961 do30.06.1964
Účinnosť od 23.02.1961 do30.06.1964
Zrušený 109/1964 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
23.02.1961 - 30.06.1964