Vyhláška č. 151/1961 Zb.Vyhláška ministra spravodlivosti a generálneho prokurátora o registri trestov

(v znení č. 78/1965 Zb.)

Čiastka 71/1961
Platnosť od 29.12.1961 do03.06.1970
Účinnosť od 26.07.1965 do03.06.1970
Zrušený 54/1970 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
26.07.1965 - 03.06.1970 78/1965 Zb.
01.01.1962 - 25.07.1965