Vyhláška č. 139/1961 Zb.Vyhláška hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o úprave dodávok elektriny vo veľkom pre obdobie od 1. decembra 1961 do 31. marca 1962

Čiastka 64/1961
Platnosť od 07.12.1961 do31.03.1962
Účinnosť od 01.12.1961 do31.03.1962

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.12.1961 - 31.03.1962