Uznesenie č. 138/1961 Zb.Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia

Čiastka 64/1961
Platnosť od 07.12.1961 do31.12.1965
Zrušený 65/1965 Zb.