Vyhláška č. 132/1961 Zb.Vyhláška Ministerstva potravinárskeho priemyslu, ktorou sa doplňujú a menia základné podmienky dodávky výrobkov dodávaných podnikmi Ministerstva potravinárskeho priemyslu podnikom štátneho veľkoobchodu a iným odberateľom

Čiastka 62/1961
Platnosť od 28.11.1961 do30.06.1964
Účinnosť od 01.01.1962 do30.06.1964
Zrušený 109/1964 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1962 - 30.06.1964