Vyhláška č. 121/1961 Zb.Vyhláška Ministerstva palív a energetiky, ktorou sa doplňuje vyhláška č. 55/1960 Zb., ktorou sa upravujú niektoré povinnosti výrobcov a prevádzateľov parných kotlov (parných generátorov) a iných tlakových nádob a menia niektoré predpisy o bezpečnosti a hospodárnosti týchto technických zariadení

Čiastka 58/1961
Platnosť od 10.11.1961 do30.11.1973
Účinnosť od 10.11.1961 do30.11.1973
Zrušený 133/1973 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
10.11.1961 - 30.11.1973