Vyhláška č. 119/1961 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra, ktorou sa doplňuje vyhláška č. 5/1958 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vydávajú podrobnejšie predpisy o občianskych preukazoch

Čiastka 57/1961
Platnosť od 09.11.1961 do31.03.1979
Účinnosť od 01.01.1962 do31.03.1979
Zrušený 135/1978 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1962 - 31.03.1979