Vyhláška č. 116/1961 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Ministerstvom zahraničného obchodu Československej socialistickej republiky a Spolkovým ministerstvom financií Rakúskej republiky o spolupráci v odbore colníctva

Čiastka 56/1961
Platnosť od 27.10.1961 do31.10.1984
Účinnosť od 11.11.1961 do31.10.1984
Zrušený 9/1985 Zb.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 9 vstúpila Dohoda v platnosť 1. augusta 1961.