Vyhláška č. 112/1961 Zb.Vyhláška Štátnej plánovacej komisie o určovaní palivových základní pre spotrebiče tuhých, kvapalných alebo plynných palív

Čiastka 53/1961
Platnosť od 14.10.1961 do30.09.1967
Účinnosť od 15.10.1961 do30.09.1967
Zrušený 92/1967 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.10.1961 - 30.09.1967

Pôvodný predpis

14.10.1961