Vyhláška č. 11/1961 Zb.Vyhláška ministra ťažkého strojárstva o náležitostiach, ktoré sa poskytujú pracovníkom získaným náborom vykonávaným národnými výbormi

Čiastka 4/1961
Platnosť od 06.02.1961 do30.04.1974
Účinnosť od 06.02.1961 do30.04.1974
Zrušený 33/1974 Zb.