Vyhláška č. 105/1961 Zb.Vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia, ktorou sa mení a doplňuje zoznam chorôb z povolania

Čiastka 49/1961
Platnosť od 30.09.1961 do30.06.1964
Účinnosť od 30.09.1961 do30.06.1964
Zrušený 102/1964 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
30.09.1961 - 30.06.1964