Zákon č. 65/1960 Zb.Zákon o národných výboroch

(v znení č. 32/1963 Zb., 34/1964 Zb.)

Čiastka 24/1960
Platnosť od 07.06.1960 do31.12.1967
Účinnosť od 28.02.1964 do31.12.1967
Zrušený 69/1967 Zb.
Redakčná poznámka

Podľa § 12 zákona č. 32/1963 Zb. s účinnosťou od 15. apríla 1963 pôsobnosť, ktorá podľa tohto zákona patrí výrobným poľnohospodárskym správam, pokiaľ ju doteraz mali národné výbory podľa zákona č. 65/1960 Zb. o národných výboroch, zaniká.