Vyhláška č. 46/1960 Zb.Vyhláška Štátneho výboru pre výstavbu o lehotách pre odovzdanie projektovej dokumentácie stavieb

Čiastka 17/1960
Platnosť od 22.04.1960 do30.06.1966
Účinnosť od 01.05.1960 do30.06.1966
Zrušený 38/1966 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.1960 - 30.06.1966

Pôvodný predpis

22.04.1960