Vyhláška č. 32/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva o výkupe surového dreva a o mimoriadnom zásobovaní drevom

Čiastka 13/1960
Platnosť od 05.04.1960 do31.08.1965
Účinnosť od 05.04.1960 do31.08.1965
Zrušený 89/1965 Zb.