Vyhláška č. 26/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva o chytaní ondatry pižmovej a zbere jej kožiek

Čiastka 11/1960
Platnosť od 01.04.1960 do28.02.1962
Účinnosť od 01.04.1960 do28.02.1962
Zrušený 23/1962 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.1960 - 28.02.1962