Vyhláška č. 147/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o prenesení finančnej a účtovnej služby majetkovej podstaty pozemkových reforiem

Čiastka 60/1960
Platnosť od 13.10.1960
Účinnosť od 13.10.1960

OBSAH