Vyhláška č. 75/1959 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi Československou republikou a Švajčiarskou konfederáciou o sociálnom zabezpečení

Čiastka 35/1959
Platnosť od 15.12.1959
Účinnosť od 30.12.1959
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 18 Dohovor vstúpil v platnosť 1. decembrom 1959.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
30.12.1959 Aktuálne znenie