Uznesenie č. 67/1959 Zb.Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia

Čiastka 32/1959
Platnosť od 28.11.1959 do09.03.1964
Zrušený 53/1964 Zb.