Nariadenie vlády č. 63/1959 Zb.Vládne nariadenie o zmenách v organizácii rozhlasu a televízie

Čiastka 28/1959
Platnosť od 30.09.1959 do07.02.1964
Účinnosť od 01.10.1959 do07.02.1964
Zrušený 17/1964 Zb.

OBSAH