Nariadenie vlády č. 59/1959 Zb.Vládne nariadenie o občianskej kontrole obchodu a prevádzkární

Čiastka 25/1959
Platnosť od 24.08.1959 do31.12.1967
Účinnosť od 01.10.1959 do31.12.1967
Zrušený 69/1967 Zb.