Zákon č. 52/1959 Zb.Zákon o osvetovej činnosti (Osvetový zákon)

Čiastka 22/1959
Platnosť od 25.07.1959 do29.02.2000
Účinnosť od 01.07.1997 do29.02.2000
Zrušený 61/2000 Z. z.