Zákon č. 46/1959 Zb.Zákon o zmene právomoci súdov a o zmene a doplnení niektorých ustanovení z odboru súdnictva a štátnych notárstiev

Čiastka 20/1959
Platnosť od 23.07.1959 do31.03.1964
Účinnosť od 01.09.1959 do31.03.1964
Zrušený 99/1963 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.1959 - 31.03.1964