Nariadenie vlády č. 44/1959 Zb.Nariadenie, ktorým sa ustanovuje štatút Štátnej plánovacej komisie

Čiastka 19/1959
Platnosť od 22.07.1969 do16.07.1963
Účinnosť od 24.01.1961 do16.07.1963
Zrušený 52/1963 Zb.