Nariadenie vlády č. 36/1959 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa zriaďuje Dukelská pamätná medaila

Čiastka 17/1959
Platnosť od 30.06.1959
Účinnosť od 30.06.1959