Nariadenie vlády č. 36/1959 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa zriaďuje Dukelská pamätná medaila

Čiastka 17/1959
Platnosť od 30.06.1959
Účinnosť od 30.06.1959

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
30.06.1959 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

30.06.1959