Nariadenie vlády č. 3/1959 Zb.Vládne nariadenie o zriadení Štátneho výboru pre rozvoj techniky

Čiastka 2/1959
Platnosť od 20.02.1959 do28.02.1962
Účinnosť od 20.02.1959 do28.02.1962
Zrušený 17/1962 Zb.