Nariadenie vlády č. 28/1959 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa mení a doplňuje vládne nariadenie o štátnej arbitráži

Čiastka 15/1959
Platnosť od 17.06.1959 do31.12.1962
Účinnosť od 17.06.1959 do31.12.1962
Zrušený 121/1962 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
17.06.1959 - 31.12.1962

Pôvodný predpis

17.06.1959