Vyhláška č. 26/1959 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v odbore colníctva

Čiastka 13/1959
Platnosť od 16.05.1959 do06.06.1994
Účinnosť od 29.05.1959 do06.06.1994
Zrušený 497/2005 Z. z.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 16 Dohoda nadobudla účinnosť od 27. apríla 1959.