Nariadenie vlády č. 25/1959 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa mení vládne nariadenie č. 33/1958 Zb. o organizácii výkonných orgánov národných výborov

Čiastka 13/1959
Platnosť od 16.05.1959 do11.06.1960
Účinnosť od 01.04.1959 do11.06.1960
Zrušený 65/1960 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.1959 - 11.06.1960