Nariadenie č. 22/1959 Zb.Nariadenie ministra financií o súdnych poplatkoch

Čiastka 11/1959
Platnosť od 22.04.1959 do31.12.1966
Účinnosť od 01.05.1959 do31.12.1966
Zrušený 116/1966 Zb.