Zákon č. 18/1959 Zb.Zákon o niektorých zmenách v sociálnom zaopatrení príslušníkov ozbrojených síl

Čiastka 9/1959
Platnosť od 28.03.1959 do30.06.1964
Účinnosť od 01.04.1959 do30.06.1964
Zrušený 101/1964 Zb.