Nariadenie vlády č. 11/1959 Zb.Nariadenie o zmene pôsobnosti v odbore dovozu a vývozu drahých kovov na priemyslové, technické alebo spotrebné účely

Čiastka 5/1959
Platnosť od 13.03.1959 do30.06.1980
Účinnosť od 01.03.1959 do30.06.1980
Zrušený 42/1980 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.03.1959 - 30.06.1980