Zákon č. 10/1959 Zb.Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o súdnych poplatkoch

Čiastka 5/1959
Platnosť od 13.03.1959 do31.12.1966
Účinnosť od 01.03.1959 do31.12.1966
Zrušený 116/1966 Zb.

OBSAH